HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845


JØDINDEN

           K
ast dit Slør, Jødinde! Kast det,
           o vidunderskjønne Rachel!
           Og træd frem! og, om behøves,
           knæl for disse Nordens Mænd,
           som dit Folk nu skulle dømme
           strængere end Eli dømte.


           Bort med Argumenter nu!
           Hvilke mon behøves for?
           Hvilke mægte vel imod?
           Begge, baade pro og contra,
           smelte hen for hendes Øine.
          
d.I,b.3,s.38  

           O i dem hvor paradisisk
                      gløder Orientens Sol!
           mildt dog under hendes lange
           silkefine Øjenhaar,
           som indunder Palmens Blade.
           Hvis de kunde vredes, maatte
           Kul, der gløded, de udskyde.
           Nu udsaae i sine Blik,
           som et Pragtfyrværkeri,
           med et Vandsprings ødsle Rigdom,
           de en evig Straaleregn
           kun af sortblaa Diamanter.           Kalder Verden dig Slavinde,
           lad da ikke Læben svare!
           Blot din Pande, og den lægger
           Kroner ned for dine Fødder.
           Viis din ædle Rankhed, og
           Dronningerne ville knæle.           Serafvingens hvide Glands
           skinner, Rachel, paa din Pande,
           ædel som Cornelias,
           tankefuld som den Velsign'tes.
           Den alene er et Aasyn,
           fuldt af Reenhed og af Høihed:
           en Præstindes og en Dronnings.
           Guds ukjendte Navn maa være
           skrevet klart derindenfor.           Rosenbladets fine Hvælving
           synes formet efter Kinden,
           og dens Farves fine Rødme
           er Udødlighedens Sundheds,
           Evighedens Morgenrødes,
           Kaktusblomstens røde Bleghed,
           klare Alabast i Glød.
          
d.I,b.3,s.39  

           Disse Lokkers lange Bølger
                      ere Evas Dronningdragt,
           da hun herskede i Eden.
           Deres Sorthed synes gydet
           over med Demantens Støv
           og i Stjerners Straalen badet.
           De Udstrømninger maa være,
           o Vidunderskjønne, fra
           samme sorte Flammekilde,
           hvorfra Øinene udstraale;
                 thi som disses
           glimrer deres Dunkelhed.           Rachel smiler. Milde Himmel!
           var det Sjelens egen Reenhed,
           Perlekronen, som tilhører
           Aandens Klædebon, der saaes
           stjerneglimtende bag Læben?
           Skulde lidt -- kun øverst Bue --
           af en Saligs hvide Hjerte,
           løftet op af Smilets Vinger,
           vises i saa fyrigt Blod?           O Jødinde, du har seiret.
           Menneskene ville sværge
           af sin Frihed; thi du er jo
           Datteren af Seklers Trældom,
           og sin Taare Skjændselen
           har jo blandet med din Moders?           Du har seiret uden Ord,
           ved din egen Aabenbaring.
           Verden vil i dig erobre
           en Forjettelse tilbage
           om en skjønnere og mere
           paradisisk Adamsslægt.

d.I,b.3,s.40  

           Kom! Her Kaukasuser blaane,
                      Fyrrens cederlige Kroner
           suse over Libanonner.
           Jordens Kreds er Kanaan.
           Skjønnest Mand blandt Nordens Frie
           vove vil til dig at beile,
           føre Bruden til en Dal,
           dybere og mere yndig
           end Judæas under Karmel.           Mangler i din Brudekrands
           Jerichos Skarlagenrose,
           Sarons straalerene Liljer,
           Rachel, troer du ikke Nordens
           amethystne Vaarvioler,
           seraføjede Konvolvler
           ville pryde dine Lokker,
           naar de Taarerne betyde,
           som ifra dens Anger flyde?


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE