HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845d.I,b.3,s.19  
SANDHEDENS ARMÉE

           O
rd? Som Verden saa foragter?
                            Ord i Digt?
           Endnu meer foragteligt!
           Ak, hvor usle disse Magter
                 til at fegte
           for den Sandhed I fornegte!


           Lyn bør slaa og Tordner rulle
                 foran den.
           Sendt tilhjælp fra Himmelen,
           Legion af Engle skulde
                 sine Fløje
           sprede viden om den Høje.           Ak, hvi kommer, himmelbaaren,
                 Den ei selv?
           synlig, med en Stjernes Hvælv
           til en Hjelm om Panden skaaren?
                 Bedre, bedre
           fløi dens Flugt med Sværd til Fjedre.

d.I,b.3,s.20  

           Ak, hvi har den sine Telte
                            ikke spændt
           skinnende paa hver en Skrænt?
           Ak, hvi har den sine Helte
                 ikke givet
           Herredømmet over Livet?           Mørkets Vold er steil at storme.
                 Overtro
           hviler fast paa Søilers Ro.
           Talløs som Ægyptens Orme
                 er den sorte
           Fordomshær ved Templets Porte.           Fremad dog, I usle Rader!
                 Hær af Ord!
           Eder Seiren dog paa Jord
           lovet er af Lysets Fader,
                 naar I tjene
           Sandheden, hans Barn, alene.           Fremad, Ord, I Sandheds Helte!
                 En avant!
           Adamshjerterne engang
           blive eders Sejerstelte.
                 Straaler spile
           vil dem ud til eders Hvile.           Fremad, med Viziret lettet,
                 Sandhedsord!
           Thi den største Magt paa Jord
           Eder er af Gud forjettet:
                 at I kunne
           ikke dø, I Sandhedsmunde!
          
d.I,b.3,s.21              Derfor modige, I Dverge!
                 Sandheds Sag
           seirer kun i Nederlag.
           Stormer Løgnens Ørkenbjerge!
                 Hen I veire
           dem og Fordoms Taageleire!

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE