HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845
TIL MJØS-DAMPBAADEN "JERNBARDEN"
(Mel. "Svøm højt paa Kodans Bølge").           J
ernbarden selv kan synge
                 sin egen Poesi,
           som Bølgens hvide Tunge
                 skal højlydt stemme i.
           Og alt som stærken Bølge
                 har sjunget ud sit Chor,
           den i et Æresfølge
                 med Perler strøer hans Spor.


           Da maae vel norske Hjerter
                 forene sig i Sang
           til jublende Koncerter
                 med Vovers stærke Klang,
           fra Minde, hvor nu Valen
                 er rød af Kløvrens Blod
           til vi i Gudbrandsdalen
                 alt øine Dovres Fod?           Se, alt som Snekken higer,
                 som Fjernerne forgaae,
           se gamle Kongeriger
                 i lange Omrids blaa!
           Som Mjøsens Kongethrone
                 hist dukker Helgø frem.
           O her lad Sangen tone
                 i Hjertet af vort Hjem!

d.I,b.3,s.112  

           Held dig, Vidundersnekke
                            paa Mjøsens stolte Fjord!
           Dig, som maa Minder vække
                 om Dragerne i Nord!
           Thi staalsat er din Bringe,
                 berømmeligt dit Navn,
           og, som til Kamp at springe,
                 staaer Løven i din Stavn.           Gid frie Mænd du bære,
                 Jernbarde, maa ombord,
           hvis Daad er Norges Ære,
                 dets Glæde deres Ord!
           Gid Frihedsflaget flyde
                 med Signen over dem,
           mens stærke Aander skyde
                 den stolte Snekke frem!           Men skulde Frihedsflaget
                 forsvinde fra din Mast,
           som Blomsten, der er slaget
                 hvor Lja'en bider hvast,
           naar trællet er Nationen
                 og kuet i sit Sind,
           i Mjøsen Gallionen
                 Du bore, og forsvind!           Men før vil Skreja briste
                 som usselt Leerfald ned,
           sin Skjønhed Toten miste,
                 og Hedemarken med.
           Derfor vi kunne hæve
                 vort Glas med disse Ord:
           "Jernbarden længe leve!
                 Malmdragen i vort Nord!"


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE