HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845


ANDEN NAT PAA HOSPITALET

           A
d hvad jeg vil fortælle
                 vil lærde Doktor lee.
           De Folk i Maanen Maanen
                 og intet Andet see.


           En himmelsk Nonnes Aasyn
                 den Syge seer uden Spøg,
           en himmelsk barmhjertig Søster,
                 som gjør ham et Besøg.           Precis som det var lovet
                 gik Maanen igjen forbi.
           Den bar saa deilig en Guldkurv
                 med hvide Roser i.           Hun kasted dem indad Vindvet;
                 de spredtes paa Gulv og Seng.
           Af Dugg end Kvistene glittred,
                 hver liig en Sølverstreng.           Saa reent de Roser lyste,
                 ak, at min Haand saa hvid
           blev sort, som om den havde
                 i Graven alt lagt en Tid.           Min himmelske Nonne hvisked:
                 "i Rosernes Blegheds Skjær
           Du Skjønhedens egen Farve
                 og Himmelens Aanders seer.

d.I,b.3,s.432  

           Den skal Du dig udkaare,
                            ja med en Ridders Mod;
           for mine hvide Roser
                 udslukke de rødes Blod.           Udslukke dem paa Kinden
                 og paa din Læbe med.
           Naar Du er bleg som min Rose,
                 da har din Smerte Fred."


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE