HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845

d.I,b.3,s.78  

VED SORENSKRIVER OLE SEMS GRAV
DEN 20DE JANUAR 1843.           V
ar Sørgekrandsen eviggrøn, som slynger
                            sig over din Urne, hedenfarne Ven,
                 den ligned' da i varig Friskhed den,
                 som om Hans elskte Navn Erindringen
           i vore Hjerter evigen forynger.


           Ak, Savnet klager, skjøndt det bør erindre,
                 at af den Ædles Hjerte straaler frem,
                 saasnart det brister, Ærens Diadem
                 til Aandens Kroning i de Frelstes Hjem,
           mildt lysende i Gravens stille Indre.           Nu spreder det i Glands sig om din Pande,
                 og Palmer skyde af den brudte Stav,
                 naar Vi, der samledes omkring din Grav,
                 hvor, du, o Sem, var ædel, mild og brav,
           og hvor Du elskedes, i Graad maa sande.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE