HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845


SOGNEFJORDEN

           D
en har været Dødens Gjæst,
                 Den har seilet paa en Torden,
                 Den er døbt i Rædsler vorden,
                 som har pløiet Sognefjorden
           Forthun fra til Sognefæst.


           Har Du glemt dit Fadervor,
                 mindes Du ei Bøn at bede:
                 lær den af en Guddoms Vrede!
                 tænk dig, Synder, da tilsæde
           i en Baad paa Sognefjord!           Fjorden selv, den Havets Søn,
                 af sin Fader dybt i Landet
                 bortforviist, som Cain forbandet,
                 i sit Mulm, med Fjeldets blandet,
           selv den kjender ingen Bøn.

d.I,b.3,s.72  

           Men den bedre end en Præst
                            kan dig lære fromt at bede,
                 ryste Hjertet i dets Rede,
                 frem de glemte Budord lede,
           Du engang som Barn har læst.           Til Befal, til Bøn ei, vant,
                 Sognefjordens Stiim af Bølger
                 kun sin egen Vilje følger.
                 Selv sin egen Storm den dølger
           som et Sværd i sit Gevandt.           Vil den suge endnu meer
                 Sorthed af Hurungers Skygge,
                 skyder den af sine snygge
                 tandudskaarne Bølgers Rygge
           ud en "Havguuls" sorte Fjer.           Som af Ravne pidsket da
                 skynder den sig didindunder
                 Skyens Taarn, hvor Fjorden bunder,
                 mætte sig med Mulm, og blunder
           til den atter vil derfra.           Da -- det er een Times Ro:
                 Slumren endt naar den begynder --
                 da, da er det Tid, du Synder!
                 at du dig i Baaden skynder:
           Fjorden slumrer ei i to.           Uden Rast og uden Rist
                 vil den atter til sin Fader:
                 til det store Hav, som hader
                 Sønnen med de vilde Lader,
           og har derfor ham forviist.

d.I,b.3,s.73  

           Saa, til evig Fart fordømt,
                            Fjorden fremad og tilbage
                 mellem Hav og Bund maa jage
                 indtil alle sine Dage
           Tidens dybe Horn har tømt.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE