HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845


TIDENS VÆRD
(EFTER WALLIN)           P
enge kan Du miste,
           Penge atter faa,
           lægge i din Kiste,
           og forvare saa.
           Ak, men Tiden, Stunden,
           naar den er forsvunden,
           kommer ei igjen!
           Intet Segl og Stænge,
           Port med Bolt og Gjænge
           holde kan paa den.


           Dyrk med liden Hvile
           din beskaarne Vang!
           Stunderne, som ile,
           seer du blot een Gang.
           Naar dig Graven dølger,
           dig tilhimmels følger
           kun Hvad Du har gjort.
           Maalet for din Bane
           er en Seierfane
           over Dødens Port.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE