HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845


Henrik Wergeland, I. Digte: 3dje Bind 1842-1845
d.I,b.3,s.1  
NAPOLEON PAA ST. HELENA
DECLAMATORIUM MED CHOR OG FULDSTEMMIGT ORCHESTER
ORDENE AF C. A. NICANDER, OVERSATTE AF H. WERGELAND.
MUSIKKEN AF A. E. PRATTÉ                                    -- -- -- -- Ja!
                      Det lider. Til sit Maal mit Liv nu lider;
           ei Tiden: den ei mere fremad gaaer.
           Med tunge Trin den ned tilbage skrider,
           og stundom lyttende den stille staaer.
           Om Natten lytter den, og skarpt om Dagen,
           om Ingen kommer med et Kraftens Bud,
           om ei Kondorens spændte Vingers Jagen
           med Brusen farer over Havet ud.
           Nei, Kronos! Du maa hjælpe dig alene:
           Kondoren lænket boer paa St. Helene.           O, om endnu han fik i Flugt sig svinge
           om Verden stolt og fri, som før han fik,
           med tvende Storme, en paa hver sin Vinge,
           med tvende Sole, en i hvert et Blik:
           i Livets Bog som før han skulde blade,
          
d.I,b.3,s.2              i ufordunklet Glands tilbringe en
           bedrivtfuld Dag, stærk som en Iliade,
           og snart en Aften, mild som Odysseen.
           Da skulde Fredens gyldne Bier komme
           og mætte sig af Seirens Purpurblomme.


           Hvis mine Bud Naturen kunde lyde,
           saavist som Mennesker jeg styret har,
           en høihvalt Bølge skulde mig da skyde
           hen til den Kyst, hvor jeg min Krone bar.
           Millioner skulde kjæmpe om den Ære
           at mine Faner, mine Ørne bære,
           at dø for mig. Jeg skulde dø for dem
           og for mit utaksomme Keiserhjem.
           Nei! -- Intet af alt det. Her maa jeg hvile;
           forbi mig alle Havets Bølger gaa;
           min Grav skal aabnes under disse Pile,
           som sørgende med sænkte Grene staa
           paa hver sin Side her af Kildens Brede,
           og Skygge over Heltens Skygge sprede.           Som fordum Numa sad i Poppellunden,
           Egerias klare, dybe Kilde nær,
           og hellig Viisdom drak i Midnatstunden
           af Nattens Taushed og af Stjernens Skjær:
           saa sidder, efter Livets hede Gløden,
           jeg ved Helenas kolde Kilde her,
           og drikker hvad som meer end Viisdom er
           og meer end Jordens Rund: -- Jeg drikker Døden.
           Velsmagende og svalende den er.
           Med hver Pokal fra Kildenymfens Hænder
           en Qval hun slukker, som i Hjertet brænder.           Sol! lys ei meer paa mig! I svundne Dage
           du var mig kjær, da du mig handle saae,
           naar Fredens Lov jeg skrev med Sværd og Stage,
           og vakte alt, som end i Dvale laae.
          
d.I,b.3,s.3              Se, Mennesket fik Lyset kun til Handling;
           men sygner Sjelen, bliver Kraften mat,
           da er han moden til en Omforvandling
           til Skyggens Liv i Tartarus's Nat.


           Nat, lange Nat! Du Nat, som Dag ei ender!
           du slutte snart, o snart mig i dit Skjød!
           Jeg veed, dit Mørke ingen Laure kjender,
           og jeg af Lyst til Laurer meer ei brænder:
           jeg har ei Rum for alle dem, jeg brød.
           Dæmp blot med Mulm min Tankes vilde Svindel!
           Nok har jeg tænkt, for meget har jeg hørt;
           og løs saa snart du kan den trange Bindel,
           som Livets Dverge har omkring mig snørt.
           I Dybet vil jeg vente forat vide,
           om ogsaa Graven har sin lyse Side.           Den, som har Værker skabt for Evigheden,
           en Helteverden frem af Støvet vakt,
           knust Mørkets Spiir, hvem Nat og Dag er gleden
           søvnløse hen, for Jordens Slægt paa Vagt,
           som seirende gik frem i Solens Lande,
           et Tempel fik paa Nilens gamle Strande,
           og hedte "Kebir" eller Ildens Far --
           som saae et Øjeblik tilintetgjøre
           sit Pantheon, som næsten færdigt var,
           som Stormen Ørkenstøvet, at bortføre
           sin Helteverden, al sin Herlighed:
           den største Vise svare, om han veed
           hvad Den bør tro om Livets Evighed!           Choral.
                       (Over Sjelen Gud forbarmes;
                       evigt, evigt er dens Liv!)           Men har det ei paa Styxens Bredder Ende,
           og glødes endnu Sjelens Malm paany,
          
d.I,b.3,s.4              jeg troer, min Aand vil Skjebnens Herre sende,
           at styre en Komet i vilden Sky.
           Da skal den gaae som her sin egen Bane,
           og ingen Astronom formaa at ane,
           hvor den har hjemme, hvad som er dens Kald,
           hvorfra den kommer og hvorhen den skal;
           men kommende og gaaende den samme
           af Seklerne den kjendes paa sin Flamme.
           -- -- -- --
           Historiens Engel paa min Grav skal slumre
           tilvisse et Aarhundrede endnu,
           og medens Verden glemmer eller krænker,
           han synes lee, han veed hvem Drømmen tænker.
           Af Mindets Flod, som dybt og stille gaaer,
           om mig en Aabenbarelse han faaer;
           og naar engang det Dunkle han kan raade
           med funden Nøgle til mit Levnets Gaade,
           et Lyn fra Rummets Bund til Himlens Top
           da vækker Engelen af Slumren op.


           Historiens Genius løfter sine Vinger,
           og naar han flyver, fra hans Læber klinger
           et sandt og uforgjæng'ligt Guddomssvar,
           forkyndende for Verden hvad jeg var.Chor           Historiens Genius løfter sine Vinger,
           og naar han flyver, fra hans Læber klinger
           et sandt og uforgjæng'ligt Guddomssvar,
           forkyndende for Verden hvad Han var.


   BLA VIDERE