HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845


FOR GUSTAV KOMBST OG GEORG FEIN!

           I
Graven ligger Børne
                 og Heine er fortabt;
           men herligt Par af Ørne
                 i Kombst og Fein er skabt.
           Den Ene har sin Rede
                 paa Norges Klipper lagt.
           Fra højen Arthurssæde
                 den Anden holder Vagt.


           De over Tydskland vaage
                 med Vingen spændt til Flugt,
           med vake Øienlaage,
                 med Kloen aldrig lukt.
           Deri de Lynet klemme,
                 Despoter skjælve ved,
           naar rundt det elskte Hjemme
                 de svinge op og ned.           De langsad Rhinen svæve
                 med høje Ørneskrig:
           "Op Tydskland! Tydskland leve!
                 Selv maa du frelse dig."
          
d.I,b.3,s.109              Da Fyrsterne forskrækkes
                 og Cæsar selv blier bleg.
           Thi mange Ørne vækkes
                 alt som de Ørne skreg.


           De af sin Krone gave
                 sin bedste Steen omsonst,
           hvis de bag Spandaus Grave
                 Dig havde, Gustav Kombst!
           Et Smil sig vilde folde
                 om deres skumle Mund,
           hvis bagom Spielbergs Volde
                 Dig, Fein, de havde kun.           Men Ørneparret svæve
                 rundt om Germanien,
           til Vingerne de hæve
                 til Flugt til Himmelen!
           Men naar I Hvile lyster,
                 naar Vingen bliver træt,
           paa Norges frie Kyster
                 et Stevnemøde sæt!


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE