HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845d.I,b.3,s.315  
SAGVISE

                 H
aa! Haa!
                      Nu har Sagen lært at gaae:
           gaae ved Hjælp kun af en Steen,
           som ved Hjælp af Arm og Been.


                 Hisk! Hask!
           Gjennem Eeg og Bøg og Ask!
           Stenen, som til Vægt er sat,
           er min gode Kammerat.                 Hi! Ho!
           Arbeid gjøre Vi for To,
           og Han siger ei: "lad gaa!
           kom, en Sup nu ovenpaa!"                 Hin! Hen!
           Russisk Sagstol hedder den.
           Bryd dig ei om Tingens Navn
           bare den gjør dygtig Gavn!                 His! Hus!
           Sligt at lære af en Rus!
           Lær af Tyrken, om han veed
           bedre om en Ting Besked!                 Hir! Hør!
           At jeg Sligt ei vidste før!
           Af min Pande mangen Sved
           skulde da ei dryppet ned.                 Hip! Hup!
           Spart jeg skulde mangen Sup.
           Ofte, naar vi skare To,
           gik Fortjenesten i Kro.

d.I,b.3,s.316  

                 Hilt! Halt!
                      Flau er Mad foruden Salt.
           Fliden faaer sin rette Magt
           naar lidt Kløgt er underlagt.                 Hitsch! Hatsch!
           Gaaer som Buen paa en Bratsch.
           Spiller jeg den Melodi:
           "Flid og lidt Maskineri!"                 Hirn! Hørn!
           Dersom jeg har Viv og Børn,
           spiller jeg dem Mad i Mund
           med min Sag hver Morgenstund.                 Hem! Hem!
           Dersom jeg er uden dem,
           faaer jeg, mens min Sag gaaer godt,
           tænke paa den Ting saa smaat.                 Hil! Høl!
           Kom nu med Tobak og Øl!
           Ved min Sagstols Mechanik
           kan jeg ta'e en Lædskedrik.                 Peer! Paal!
           Vil I høre paa en Skaal?
           Gid Enhver, som sager, maa
           sig en russisk Sagstol faa!


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE