HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845           V
erden laae begravt i Sorgen,
                 Herrens Altre øde stod,
           Lasten thronede paa Borgen,
                 Hytten laae i Synd og Blod.


           Gud lod da en Kvinde ahne
                 Frelsens Time klar og nær.
           Under Bethlems Palmefahne
                 kom den med en Englehær.           Og da klang det over Jorden:
                 "Een vor Mester, een vor Gud!"
           Og fra Syden og til Norden
                 kristne Templer spredtes ud!           Og da klang det over Jorden:
                 "Vi fortjente Vredens Ild,
           Hevnens Lyn og Dommens Torden;
                 men han gav en Straale mild."           Gjem den da den Naadens Kjerte!
                 Det Forjettelsernes Ord!
           Tegn i Bunden af dit Hjerte:
                 Guds Barmhjertighed er stor!
                       Amen!


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE