HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845

d.I,b.3,s.113  
VELKOMMEN, GEORG FEIN!

           I
min Pokal det klinged,
                            iaftes af sig selv,
           som om en Ring sig svinged
                 rundt i dens gyldne Hvælv.
           Tregange klang det, trende,
                 som om der Perler faldt;
           jeg tænkte: mig kanhænde
                 et Varsel blev fortalt?


           Hvad Bud mon det betyder?
                 et Glædens er det vist;
           saa lifligt ikke lyder
                 en varslet Sorg fra Hist.
           Det kan en Ven ej være,
                 i denne Time død,
           nej, heller En er nære,
                 ilive, frisk og rød.           Og se, just som jeg vilde
                 Pokalen hælde fuld,
           og hver en Draabe spilde
                 ud i den sorte Muld,
           i Tanken, at da springer
                 en Gejst af Jordens Skjød,
           der mig Forklaring bringer
                 paa hvad den Klang betød . . .           -- Da se! i Vinen spejler
                 et Aasyn sig bekjendt,
           min Feins, den raske Sejler,
                 just nu tilbagevendt.
           Det stod i Gyldenramme,
                 i Perler fattet ind;
           hvert Haar det var det samme,
                 hver Fure paa hans Kind.

d.I,b.3,s.114  

           Dog sprængt med Hvidt var Haaret
                            . . O Syn, hvor slet du saa
           hver Kummer, han har baaret,
                 er bleven Blommer smaa,
           smaa Malver og Linnæer
                 fra Serafiners Bed,
           og Paradisets Træer
                 sin Sne har drysset ned.           En Fred laa paa hans Pande,
                 hvor Tanken rulled før,
           som mørke høie Vande,
                 som Skyers revne Slør.
           O, mon Germanerinden,
                 hans Moders Skygge, tyst
           og mildt som Søndenvinden
                 just har sin Georg kyst?           Og i hans Furer legte
                 nyfødte, muntre Smil,
           omkring hans Mund bevægte
                 de sig med Straalers Iil, --
           O Sorg! hvo kan dig hade,
                 saa yndig i din Død!
           Du gjør af Rosenblade
                 din Yndlings Aften rød.           Han elsket har dig ærligt,
                  -- o dybt, med Blod og Marv,
           derfor hans Smil er herligt,
                 hans døde Kummers Arv.
           Hans egen Død om Munden
                 det finder blidt som nu;
           nu da hans Sorg er svunden --
                 o, Glæde, kom nu Du!

d.I,b.3,s.115  

           Lad nu Pokalen klinge
                            for gjæve Georg Fein!
           Jeg vil en Skaal udbringe
                 for gjæve Georg Fein!
           Mit Blod det skulde springe
                 for gjæve Georg Fein!
           thi Vinen er for ringe
                 for gjæve Georg Fein!


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE