HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845

MIN MODER

           S
kjøndt kun dunkelt, ved en Hvisken
           som de fine Græsstraas Zisken
          
d.I,b.3,s.179              under Vindens Gjennemfart,
           i en Drøm mig aabenbart:
           er det mig ei meer en Gaade,
           som mig Hovedbrud forvolder,
           hvor min Moder sig opholder
           efter Aandens fri Behag
           siden hiin den Rædslers Dag,
                 da vi miste
           maatte selv det Allersidste
           i den sorte krandste Kiste;
           da vi saae med sortnet Blik
           hvor den dybere alt gik;
           med bedøvet Øre hørte
           gjennem tunge Fald af Muld,
           at vor arme Fars forgrædte
           Smerte raabte paa Alette;
           saae tilsidst med graadtilslørte
           Graven voxe hurtig fuld,
           at i Sandets løse Spil
           Højen ligesom sig rørte
           indtil den blev klappet til.
           Siden da sit Paradiis
           har Hun søgt hos sine Kjære,
           gjæstende dem skifteviis,
           Alle hende stedse nære.
           Oftest hos vor stakkels Far
           sidder Hun ved søvnløst Leje,
                 ofte følger
           hun de Eensomhedens Veje
           langs den skjønne Vormens Bølger,
           som saa kjær hans Tungsind har.
           Naar hans Sorg Hun ind har dysset,
           flyende hans Pande kysset
           med et hørligt "fra Alette,"
           Hun, den Ømmeste af Mødre,
           søger sine Børn, de spredte,
          
d.I,b.3,s.180              upartisk og ligelig,
           dog af Søstre og af Brødre
           først den Førstefødte: mig.
           -- Gjør Blaakammeret istand!
           Det skal nu min Moders være,
           Navn af hende altid bære.
           . . . Friske Blomster sæt i Vand!
           Roser, som Hun elskte saa,
           altid skal i Vindvet staae,
           Bogen, som hun ei fik endt,
           ligge skal paa Bordet vendt,
           med det hornindbundne stærke
           Øjenglas deri til Mærke.
           Strikketøjet ligger hos.
           (Derpaa var Hun Virtuos)
           Og ved Sofahjørnet maa
           Hendes Skammel ikke fattes.
           Alt med Hendes Minde paa,
           som om det var indbrodert,
           som Relikvier skal skattes,
           Stort og Lidet lige kjært.
           Hendes Jomfru-Silhouette
           fra den Gang Hun Christianssands,
           Fødebyens, Skjønhed hedte,
           smykket med en liden Krands,
           gjort af nogle mørke Kviste
           tagne ifra Hendes Kiste,
           under Hendes Speil skal findes.
           Og paa Væggen ligefor
           viser et Portræt -- det Sidste --
           Hende som her stundom boer,
           skjøndt jeg Hendes smukke Træk
           endnu mere livligt mindes,
           end til Lærred de kan bindes,
           hvorifra de blegne væk.d.I,b.3,s.181  

           Nøglen stikker jeg i Lomme.
                      Ingen Fremmed did maa komme.
           Heller end jeg det vil lide,
           skal det hedde, at der spøger.
           Men hver Dag ved Middagstide,
           naar som herligst Lyset flammer,
           ene jeg min Mor besøger
           der paa hendes eget Kammer.           Og som før, da jeg det pligted,
           allerførst jeg bringer Hende
           hvad som nyest jeg har digtet.
           Der "Jødinden" jeg idag
           lægger da paa Bordets Ende.
           Den er ret i Hendes Smag;
           thi med hendes Egne ikke
           Hendes Kjærlighed var endt.
           Den i Hendes milde Blikke
           var for Arm og Fremmed tændt.           O Lyksalige! nu maa
           du de Ømhedsarme, som
           bundne i dit Hjerte laae,
           frit i Verden sprede om.
           Men Du glemme ei at lade
           dine Hænder paa mig dvæle.
           Sagte skjøndt som Rosenblade,
           hvem ei Vindene nedryste,
           men som af sig selv neddale,
           vil jeg føle dem og knæle
           under din Velsignens tyste
           ømme moderlige Tale.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE