HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845d.I,b.3,s.403  
NORGES POLITISKE FORSVINDEN
(SPAAET I DEN CONSTITUTIONELLE NO. 309 & 313.)           N
aar Russerne komme,
                            som yderste Dom,
           med Pauker og Tromme
                  -- Bombombelibom! --
                 Til Kampen da op,
                       til Død eller Sejer
                       hver Fiber du ejer,
                 min nordiske Krop!


           Men, Norrig! o skulde
                 i Fred Du forgaa,
           som Træer henmulde,
                 som Snefanner dø:
                 fra Gravhøjens Skjød
                       min Beenrad skal stige,
                       til Vaaben at skrige
                 hver Normannafød!           Hvor ende de Fjelde?
                 hvor fjernt i det Blaa?
           Et Konningevælde
                 de omspænde maa.
                 Se stor som et Hav
                       hvor Mjøsfladen glindser!
                       Et Riges Provindser
                 fremstige deraf.           Ve, Skuld, om Du spinder
                 som Røsterne spaa,
           at Norrig forsvinder
                 som Kilde i Aa:
                 o Gud! i min Grav
                       da lad mig forglemme
                       det herlige Hjemme
                 Du Normanden gav!


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE