HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845
OPSANG
FOR NANTESFAREREN "KOMMERCERAAD CLAUSON"
AF FREDERIKSHALD           D
et lufter mildt fra Bølgen blaa.
                 Singsallijo!
           Kommerceraad! Parykken paa!
                 Singsallijo!
Hurra! Hurra! for -- Singsallijo!


           Kommerceraadens Pragt-Toupée
           et Topseil er, saa hvidt som Sne.           Og naar han la'er det gaa i Top,
           da vil han lette paa sin Krop.           Da vil han ud i Verden lidt.
           Og Lysten kommer meget tidt.           Den kommer flux det lufter mildt.
           Da synes ham, han nok har hvilt.

d.I,b.3,s.156  

           Den kommer naar i Vaarens Luft
                      han mærker Anemonens Duft.           Da tænker han paa fleur d'orange,
           forlængst udsprungen i la France.           Og flux han pudser sin Toupée:
           sit Topseil, hvidt som frisken Snee.           Kommerceraaden -- se paa ham!
           Han reiser op sin Hanekam.           Og flytter rask sin Vandringsstav:
           sin Mast henover vilden Hav.           Kommerceraaden gaar afsted.
           Og vi, garçons, vi følge med.           Den Gamle gaar afsted saa glad
           som fransk Marqvis paa Promenad'.           Som om det Hav han vandrer paa
           en Eng var af Violer blaa.           Og røden Flag paa Forretop
           Han bærer som en Rosenknop.           Ja som den første sprungne ud,
           en Elsker skjænke vil sin Brud.           I Flagget stolten Frankrig seer,
           at Roser gro i Nord som der.           Ja Friheds Rose flammerød.
           Den groer i Norges Klippers Skjød.           Den groer i Ly af Fredrikssteen.
           En Hellebarde er dens Green.

d.I,b.3,s.157  

           Hvor herligt, naar den paa Loire
                      med Trikoloren gjør et Par!           Da jubler Norsk og Fransk i Hob.
           Afsted da, Gutter! Sexten Knob!           Op Flodens Dræbtes Skygger staa,
           og raabe: "vivent les deux drapeaux!"           Ja Skyggerne fra Nitti Tre
           de raabe "vive la liberté!"           Det er som Synet af de To
           dem fyldte op med Marv og Blod.           Det stolte Syn igjen at see
           er vor Kommerceraads Idee.           Og derfor hver Guds skabte Vaar
           til frie Frankerig han gaar.           Da banker Hjertet i hans Boug,
           og Strenge blive hvert et Toug.           Og gjennem dem til Vindens Blæs
           der toner en Marseillaise'.           Og alt som Vinden farer hen,
           saa klinger en Parisienne'.           Men "Norge, Kjæmpers Fødeland"
                 Singsallijo!
           gaar fraadebrusende foran.
                 Singsallijo!
Hurra! Hurra! for -- Singsallijo!
          

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE