HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845


SANG PAA EN JULEMASKERADE


           A
f Vaterlands Uskyldige
           Kong Balzer har udvald os Tre.
           "Gaaer -- sagde han -- gaaer hen, I Spæde,
           til Grønlands Tarv og Himlens Glæde!"
           Kong Melchior Os Sjærna gav,
           Kong Mikkel denne Vandringstav.
                 "Gaa -- sagde de -- gaa om og tigg
                 for Grønlands usle Smaa derude!
                 For hver en Styver I bebude
                 en Sjærne tændt i Himmerig!
      

           En Styver da til Sjærnas Ære
                 i hellige Trekongers Navn!
                 I finde den igjen, kan være,
          
d.I,b.3,s.140                    med Renters Rente, ja med flere
                 i Bollerne, som I fortære
                 saa gloende til Fastelavn.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE