HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845


FORDUMS-VENNER
BALLADE
(HENR. WERCELAND TIL LUDVIG DAA)           M
ed Døden i mit Hjerte
                 og Smilet om min Mund
           og i mit Blik en Smerte
                 ifra vor Afskedsstund --
           kom, Ludvig Daa, min Svorne,
                 jeg beder, kom min Ven!
           Af tusinde forlorne
                 jeg har en Stund igjen.


           Jeg har en Stund, at tale
                 om rundne Dages Strøm,
           der kunde søndermale
                 til Skum vor fagre Drøm.
           Vi os ved Fossen sætte!
                 Se, hvor den Skummet slaaer!
           Saa, Venskab, knust din lette
                 Meened i Skum forgaaer.           Du gyser der ved Faldet;
                 Du tør ei see derned,
           som om Du hørte Skraldet
                 af en forsvoren Eed.
          
d.I,b.3,s.15              Friskt Mod! Ved Fossen Birken
                 sin Fahne freidig slaaer.
           Histudenfore Kirken
                 vort næste Møde staaer.


           Vi os paa Engen sætte!
                 Dens Græs er guult og tørt.
           Ak, just et Liv som dette
                 har jo vort Venskab ført?
           Det skjød som Græs i Vaaren;
                 det visnede som Straa;
           og Vindens Flugt har skaaren
                 de Ax, som sad derpaa.           Vi sætte os paa Tinden,
                 hvor Skyen flyer forbi!
           Der seile To for Vinden,
                 forbundne fast som Vi.
           De splittes i Sekunden.
                 Forbi Fostbroderskab!
           Saa af vort Venskab vunden
                 vi har hinandens Tab.           Kom, sæt dig ved min Side!
                 Kom, tryk dig til mit Bryst!
           Du skal dets Qvaler vide;
                 saa lærer jeg din Lyst.
           Der var Du engang hjemme
                 med al den Førstes Ret.
           Ve mig, som ei kan glemme!
                 Ve Dig, som kunde det!           Vi sætte os paa Randen
                 af vildest Afgrunds Hang!
           omfavne saa hinanden,
                 og saa, min Ven -- et Sprang!
          
d.I,b.3,s.16              Lad Dybet Tvende gjemme,
                 som vare engang Eet!
           Ve mig, som ei kan glemme!
                 Ve Dig, som kunde det!

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE