HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845


NORGES SMAA TIL KONG CARL JOHAN
PAA HANS OTTIAARIGE FØDSELSDAG, DEN 26DE JANUAR 1844.

Mel. En Sømand med et modigt Bryst.           F
jernt sidder Kongen paa sit Slot,
                 herfra vel hundred Mile.
           Vi Stakler her vi ønske blot,
           vi kunde til den elskte Drot
                 igjennem Luften ile.


           Naar flyvende Han komme saae
                 de Børneaasyn mange,
           da tænkte han maaskee som saa:
           mon komme Engle fra det Blaa
                 min Sjel for Gud at fange?           Ak Engle Vi, som græde kan,
                 men ei fra Stedet komme?
           Den arme Spurv er bedre han.
           Vi spile vore Fingres Spand;
                 de blive fjedertomme.           Men i den Vinterluft saa klar
                 af fulden Bryst vi synge.
           Hvad om en Sky til Kongen bar
           hver Tone, som vi sjunget har
                 her i vor Børneklynge?

d.I,b.3,s.147  

           Hvad om den dryssede dem ned
                            paa ham som Regn af Perler,
           der brast og ham besprængte med
           en Dugg af Uskylds Salighed!
                 Da tabte Spurv og Erler.           Men Engle, Himmeriges Smaa,
                 som vi er Jorderiges,
           Hans Sjel vil engang fangen faae,
           naar, i Triumf bortført, det Blaa
                 skal af Kong Carl bestiges.           Til da vi Norges Børn Ham til
                 vor gamle Moders Hjerte
           fastholde i Forening vil.
           At elske ham med fyrig Ild
                 af Far og Mor vi lærte.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE