HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845

d.I,b.3,s.116  
VELKOMMEN HJEM ROBERT HORNEMANN
(Mel. Kong Kristian stod osv.)           V
elkommen hjem, vor gode Bob!
                            velkommen hjem!
           Nu op og nedad Dovres Top
           Du Resten gjør i strakt Galop
           til gamle Fatter siger stop
                 og trækker frem
           de bedste Flasker, som han har;
           og var vi der, vi hjalp din Far
                 med dem.


           Thi Du est kommen ifra Rom,
                 ja fra Paris
           i Sind og Sjel ei skiftet om,
           trohjertig, norsk og sønlig from;
           og skulde Pungen være tom
                 paa Ungdomsviis,
           saa tænker jeg, at Fatter troer,
           at Hovdet fuldt er Godtkjøb for
                 slig Priis.           Paa Ætna har Du været med?
                 Paa Ætna? O!
           Velkommen da til Os, som ned
           om Bollens Krater har i Fred
           os sammen sat i Sikkerhed
                 i hjemligt Bo.
           Iqvel den flammer til din Priis;
           thi Du er bleven Normænds Viis
                 saa tro.                 P. S.
           Men Død, Ulykke, Spot og Spe
                 hver Den, som gjør
           sin Fader Skam, sin Moder Ve
          
d.I,b.3,s.117              ved sig som Jean de France at tee
           saasnart han fik Paris at see
                 (ja kanskee før).
           Thi Mangenen er bleven Nar
           i Kjøbenhavn, naar Emnet var
                 der før.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE