HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845


PAA EN LYKKELIG MODERS GEBURTSDAG
3DIE JUNI 1842.


           T
il Mandeltræets Priis, af Blomsters Byrde
                 til Jorden bøjet af en Sølverregn,
           sin Mandoline stemmer Spaniens Hyrde
                 i Ly af sine fulde Rankers Hegn.


           Han seer i det sin Arnes Lykkes Billed,
                 sin egen sejerrige Kjærlighed,
           en øm Penat, med spredte Arme stillet
                 ved Hyttens Dør, en Vogter af dens Fred.           Romancen lyder; og hans Hustru gjetter,
                 at Mandeltræets Priis er hende meent,
           og under Sangen hun af Efeu fletter
                 en Krands, og krandser ham naar den er endt.           Men Nordens Søn taus til sit Hjerte trykker
                 sin elskte Viv, og peger stille mod
           en Glemmigei, som sine lyse Smykker
                 har slynget yndigt om en Roses Fod.

d.I,b.3,s.54  

           "Han mener mig, han mener mig og Disse!"
                            Saa tænker hun, og sætter paa sit Knæ
           de elskte Smaa -- da skuer han tilvisse
                 Kjærminder slynget om et Rosentræ.           Da faaer en taus Romance i hans Øje
                 paa engang Ord som Spaniolens Lyst,
           og Jublen bryder ud i glade høje
                 Triumfens Toner fra hans fulde Bryst.           Han kalder sine Venner hid at skue
                 hans Lykkes Billed i dets fulde Liv,
           og i Pokalen, fuld af Sydens Drue,
                 de tømme Skaalen for hans hulde Viv.           Saa, elskte Ven, i Aften vi besynge
                 den Lyst, som blomstrer i din Arnes Læ:
           din Caroline, hvem de Smaa omslynge,
                  -- dit glemmigeiomkrandste Rosentræ.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE