HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845


SKINKE- OG SYLTE-VISE
(Mel. Gubben Noah).                 J
ulegrise
                 Julevise
           har fortjent at faa.
           Hvis Princip for Dyder
           eget Offer byder,
                 hvem kan taale
                 vel at maale
           sig med Grisen saa?


                 Kun at made
                 Andres Fade
           er dens ædle Meed.
           Derfor spekulerer
           den, imens den tærer,
                 paa hvorlunde
                 dog den kunde
           blive rigtig feed.

d.I,b.3,s.143  

                 Mangen Præst er
                            Grisens Mester,
           mangen Skriver med.
           Han og hans Madamme
           grunder paa det samme;
                 men de tænke
                 ei at skjænke
           Andre Fryd derved.                 Meget mere,
                 hvis dem nære
           Grisen kommer til,
           tage de det Bedste
           fra sin egen Næste.
                 Det er ikke
                 hvad den skikke-
           lige Døde vil.                 Sig at dele
                 til det hele
           Selskab er dens Meed.
           Maa jeg da ei bede
           om Lidt af det Fede,
                 ellers smager
                 det af mager
           kristen Kjærlighed.                 Hid med Skinken!
                 Den Cithrinken
           vil jeg spille paa.
           Uden den og Sylte
           kun som luftopfyldte
                 usle Nuller,
                 tomme Huller
           Julens Dage staa.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE