HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845

d.I,b.3,s.175  

CLAUS FERDINAND TØNDER,
ARTILLERIKAPITAIN           Carl Johan
ei venter længe
                            paa de hvide
                 Stjerne-Enge
           før han faaer en Helt ved Side.


           Brave, ærlige Claus Tønder!
                 Skyggers Række
                 Du begynder,
           som med Carl vil didhen trække.           Og et Hjerte vist hos Ingen
                 mere modigt
                 slog i Bringen,
           mere fyrigt, skjøndt koldblodigt.           Frederikssteen om Ham kan melde;
                 Ham, den Kjække,
                 Haldens Fjelde
           ønske at de kunde dække.           Om ei Glemsel Alting rammer,
                 Borgen minde
                 maa i Flammer
           brave Tønder paa dens Tinde.           O dengang Hans Øie brændte
                 som hans Klinge,
                 som den tændte
           Lunte, Han i Haand mon svinge!

d.I,b.3,s.176  

           "Fagrest Yngling var han" -- kunde
                            mange blide
                 Kvindemunde
           hviske om fra Gammeltide.           "Barns Gemyt i mandigt Hjerte" --
                 saa bekræfter
                 i sin Smerte
           Hun, der sidder ene efter.           "Stolteste iblandt Soldater,"
                 saa bevidne
                 Kammerater,
           de, hvis Haar forlængst alt hvidne. --           Se ham hist paa Batteriet
                 ufortrøden!
                 Ei fortiet
           være Sandheden af Døden!           Livet fyldte i hans Bæger
                 besken Drikke;
                 Døden kvæger.
           Ve, Troløse! gjør du ikke!           Død! o bedste Herrens Sendte!
                 Ham, som blegned
                 her, Du kjendte;
           sanddru Du hans Billed tegned.           Du, først Du ham ret betænkte,
                 Æresgaven
                 Du ham skjænkte:
           disse sidste Skud ved Graven!


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE