HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845


TIL NIELS DAHL

           G
iv mig en Flaske Sundhedsviin,
                 og tag mit Renomee!
           Man dig da snart vil melancholsk
                 og mig lyksalig see.


           Send mig et Blad af Haabets Træ,
                 og tag min Laurbærkvast!
           Naar du er bleven kjed deraf,
                 den for din Fole kast!           Men giv du mig dit Hjertelag,
                 og tag saa mit igjen!
           Det Bytte troer jeg saa omtrent
                 gaaer op i op, min Ven!           Saa tornet som et feiret Navn
                 ei Vejens Tistel er.
           O sad jeg fri paa ti Maal Jord
                 og hedte bare Peer!
          
d.I,b.3,s.318              O Jordens Paradiis: en Plet,
                 jeg havde dyrket Selv,
           en Halmhat og en Kofte graa,
                 en Hytte ved en Elv!


           Dog leve vil og døe jeg med
                 min Harpe ved mit Bryst.
           Den vejer Intet op; thi den
                 for al min Nød har Trøst.           Berømmet? Nu! Hvis jeg blier frisk,
                 en Pibe god Tobak . . .
           Hvis du vil give en derfor,
                 Du til skal have Tak.           Kun eet Berøm -- og det er dit,
                 og nogle Faaes dertil --
           for Schaks og Zars og Sultans Skat
                 jeg ikke bytte vil.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE