HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845HERMAN RUGE,
EXPEDITIONSSEKRETÆR, RIDDER AF KONGELIG SVENSK NORDSTJERNEORDEN
(65 1/2 Aar gl. Jordfæstet 28de August 1843.)

Mel. Af Dybsens Nød o. s. v. (Psalmeb. No. 268).           B
ed Gud om en Retfærdigs Død!
                 O den dig bedre frommer,
           end om dit Liv som Bækken flød
                 imellem Vaarens Blommer!
           Bed om en Grav mens Du er rød,
           om venlig Høst og Hvile sød
                 midt i din travle Sommer.


           O saa Du Ham, hvis Støv vi nu
                 i Gravens Dyb nedsænke,
           Du vilde Døden uden Gru
                 som venlig Engel tænke,
          
d.I,b.3,s.124              der smilende til Ham var traadt,
           og, om hiin Nat den havde graadt,
                 da var det for hans Enke.


           Hans Læbe smilte, som om nys
                 før Daggry var oprunden
           han havde faaet Engles Kys
                 paa Pande, Bryst og Munden.
           Han laa som bunden af en Drøm,
           som om i søde Tankers Strøm
                 Han slumrende var funden.           Far hen, du Ædle, hen i den!
                 Du bedre ei kan drømme,
           end om dit Liv i Himmelen
                 forbi dit Blik vil strømme.
           Du tog dit Barnehjerte med,
           og Mandens Daad kun Dødens Fred
                 kan lønne og berømme.

           Bed Gud om en Retfærdigs Død:
                 om Hans, som nu paa Bunden
           af denne Hules mørke Skjød
                 har Himlens Indgang funden.
           O, hvis som Han vi leve kun,
           man finder os en Morgenstund
                 som Han med Smiil om Munden.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE