HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845


TAK FOR RAPHØNEN!
(TIL H. RASCH)           S
kal vi sidste Mad fortære,
           maa det Raphøns, Raphøns være,
           Raphøns fyldt med Petersilje.


           Kan jeg være vis derpaa,
           lad saa kun tilhimmels staa!
           Ske, o stærke Død, din Vilje!           Spørger Paradisets Kok:
           "Nu, min Herre, hvad behager?"
           -- "Raphøns! Nys jeg saa en Flok
           pladske i en Manna-Ager."           Strax paa Timen en han bringer,
           rund om Brystet med en Stump
           Petersilje i sin Gump.
           -- "Gaa, min Ven, nu til jeg ringer."           Delikat! Snart klinger Klokken.
           Bukkende for mig staar Kokken.
           "Hvad behager? Anden Ret?
           Lækker Lamme-Cotelet
           eller en Fasan-Ragout?"
          
d.I,b.3,s.190              -- "Nei, saalænge som jeg lever,
           Raphøns, Raphøns støt for ever!
           Raphøns altid og partout!
           Derfor maa Herr Kok, jeg bede
           om en Hønemor paa Rede
           af lidt Grønt . . ."
                  -- Den Kok for Kokker
           -- tænk! han bragte Artiskokker.
           Neppe saa paa jordisk Jagt
           Pølse med en Dram har smagt.


           Tredje Gang han kommer ind,
           præsenterer Spisesedlen,
           tror, at jeg har skiftet Sind.
           Thi saa længe han har Kjedlen
           med al Ære forestaaet
           har ei saadant foregaaet
           lige lidt i Paradis
           som i Smagens Stad Paris.
           Meget mere næsten værre
           i at være variabel
           er enhver til Stedets table
           d'hôte fra Jorden kommen Herre.           Men til sin Forfærden Kokken
           faar alvorlig dette Svar:
           "Mon der ei en Kylling var
           Mellem Hønsene i Flokken?           Bring mig den! Den var saa liden.
           Flokken skal jeg spise siden."


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE