HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 3. BIND 1842-1845


BORDSANG
PAA HS. MAJESTÆT KONGENS FØDSELSDAG
DEN 26. JANUAR 1843 I DET DRAMATISKE SELSKAB I CHRISTIANIA

(Mel. For Norge Kjæmpers Fødeland.)           F
ra dette Tag, I norske Mænd,
                 skal gammel Sæd ei flygte.
           At være Arnested for den
                 er "Dramatikens" Rygte.
                 Og det er gammel Sæd i Nord,
                 paa Kongens Dag om festligt Bord
                 at sende rundt med Gammensord
                       Pokaler perlesmykte.
d.I,b.3,s.79  

           Og, Normænd, sammen os en Pagt
                            for Norges Elskling binder,
           som Kronens Glands og Sceptrets Magt
                 i Folkets Ømhed finder.
                 Hans Navn i trofast Normands Sind
                 med dybe Træk har trængt sig ind:
                 der straaler det som Stjernens Skin,
                       hvis Friskhed ei forsvinder.           En Skaal for Ham, hvis Liv idag
                 til Jordens Lyst sig tændte;
           som ved sit Hjerte Gothens Nag
                 og Baggens Harme endte!
                 En Skaal for Nordens Carl Johan!
                 en Skaal tilbunds fra Bægrets Rand!
                 Gid Kongen snart til Norges Land
                       Bud om sin Ankomst sendte!


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE