HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 7. BIND: 1844 - 1845

TRÆK AF KONG CARL JOHANS LIV
POESIER PAA HS. MAJ. KONG CARL JOHANS OTTIAARIGE
FØDSELSDAG
SCENER FRA HYTTERNE
Den Fattiges Kirkegang. Forældre- og Lancaster-Opdragelse
i Kjeltringsstreger.
EN SKJØGES LEVNET OG DØD.
INDIANSK HØIMODIGHED
CARL JOHAN OG OSCAR
GUDS ORD OM DRUKKENSKAB
EN DRUKKENBOLDTS TESTAMENTE
HAAB PAA HERREN!
SCENER FRA HYTTERNE
Daarlighed og Forbrydelse dele Følger sammen.
OM AT LÆRE SINE BØRN SELV AT LÆSE
DEN VENERISKE SMITTE
MIDLER, DER ERE ANVENDTE TIL FYLDERIETS
INDSKRÆNKNING OG UDRYDDELSE
Fra det Offentliges Side.
Fra de Privates Side.
OM ÆGTESKAB I EN UNG ALDER
SCENER FRA HYTTERNE
Hyttens Skjønhed.
ÆSELET SOM HUSDYR I NORGE
TYRKEN
KAST AF HVOR BAKKEN ER FOR BRAT!
MENNESKETS DRIVT TIL GLÆDE
HUUSMÆNDENE
NORSK KARAKTEERTRÆK
HANS JAKOBSENS OST
DET ENE KAALFRØ
SAGN OM JERUSALEMS TEMPEL
BARNEMORDERSKEN
GULDKORN
RUSSISK SAGSTOL
SAGVISE
ÆDLE HANDLINGER AF FATTIGE
VEIRGLASSET
TO RAAD FOR LIVET.
AVLING AF FRUGTTRÆER, GAVNTRÆER OG HEGNBUSKE
FADER ROCCO
DET ER FOR SEENT.
MENNESKELIGHED PAA JAGT.
FÆLLESBOLIGER FOR ARBEIDSKLASSEN.
MODERENS KORSTEGN OVER BARNET
REGISTER
FOR ARBEIDSKLASSEN
ELLER
FATTIGMANDS-POSTIL

BØNNENS RIGDOM
JESU FOREBUD
STEFANI EFTERLIGNELSE.
NYTAARSLØFTER
TÆNK FØR DU HANDLER!
       del 1 | del 2
SJELEFRED
DET SANDE KLENOD
JESU LIGNELSER
FRISTELSER
       del 1 | del 2
HELLIGGJØRELSENS VEI
GUDS ENGLE
NADVERENS BETYDNING
VELGJØRENHED
       del 1 | del 2
CHRISTENDOMMENS LØSEN
JESUS ER MED OS
OMSORG FOR SUNDHEDEN
FRIHED
       del 1 | del 2
TALSMANDEN
TRØST I DØDEN
MENNESKETS UDVIKLING
GUDS VELSIGNELSE
       del 1 | del 2
SYNDERES OMVENDELSE.
TAKNEMLIGHED
TJENER-TROSKAB MOD JESUS.
REGISTER
FØRSTE PART
Om de tretten Egenskaber, som utfordres til et ret
og fuldstændigt Menneske.

ANDEN PART
Om nogle religiøse og moralske Begreber.
TREDIE PART
Politiske Troesartikler.
FJERDE PART
Nogle politiske Begreber.
FEMTE PART
Nogle fra Menneskehjertet, den sunde Fornuft og Erfaringen
hentede Anskuelser og Begreber

HASSEL-NØDDER
MED OG UDEN KJERNE, DOG TIL TIDSFORDRIV,
PLUKKEDE AF MIN HENVISNEDE LIVS-BUSK.

HASSELBUSKEN.
HULE NØDDER.
DE SAMMENVOXNE TRÆER.
DEN GRÆSKE PROFIL.
KJÆRLIGHED PAA DISTANCE.
ET HELVEDES JEVNDØGN.
EN STOR DAARSKAB.
99/100 GALSKAB, 1/100 FORNUFT.
       del 1 | del 2
ENDELIG SLAAER OGSAA MIN KLOKKE.
FORTALE, HVOR FORTALE ALDRIG FØR
HAR STAAET.
BARNDOMS-ERINDRINGER.
FRA SLYNGELAARENE.
DIES IRÆ.
PORTVIIN OG VREDE ERE TO OM EEN MAND,
OG ALTSAA FORMEGET.
MIN VEN KANDIDATENS FORSØG I SKIZZEN.
SYTTENDE-MAIS-BEKJENDELSER.
       del 1 | del 2
MIN STUDENTERUNIFORMS HISTORIE OG SIDSTE
ENDELIGT.
DØDENS PERSONLIGE SKJØNHED.
"DØDENS SKJØNHED."
FAAER FANDEN FAT I ET HAAR, SAA TAGER
HAN HELE KROPPEN.
JEG GIVER MINE SAGER I GODE HÆNDER
OG REISER.
NATIONALITETER.
TO SMAA GENRE-MODSTYKKER.
ET HERLIGT ØJEBLIK.
VISIT HOS PETER ANDREAS HEIBERG.
GULDGRUBEN.
DE EGENTLIGE OPHAVSMÆND TIL JØDERNES
EMANCIPATION.
MED I LEGEN, MED AF STEGEN.
       del 1 | del 2
DEN FORLORNE SØNS DINÉER.
EN EXPLOSION.
VIRKELIG SCENE AF PARISES MYSTERIER.
SCENE À LA MOLIéRE.
SCENE À LA PEDER PAARS
JEG GIVER BEVIIS FOR, AT JEG IKKE DUER
TIL DIPLOMAT.
AFSKEDSVISIT HOS HEIBERG.
FORTVIVLELSENS INSPIRATION.
LE POèTE NATIONAL.
JEG VISER MIG SOM EN ÆGTE TOURIST.
LE DRAPEAU BLANC.
TILFÆLDENES BETYDNING.
EVENTYR I VANDET.
HADELANDSREISEN.
       del 1 | del 2
JEG PROSTITUERER MIG SOM JÆGER.
MIT STOLTESTE ØJEBLIK
RÉVENGE.
MYSTIFIKATIONER.
CARL JOHAN.
KAPELLANIET FORVANDLES TIL EN VAKKER
RØD SKY.
JEG BLIVER FÆDRENELANDSFORRÆDER.
SAA NÆR VAR DET.
JEG DØER.
ET FRÆNOLOGISKT FOREDRAG.
       del 1 | del 2