HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 7. BIND: 1844 - 1845REGISTER

No.      1 -- 2.      1.      Træk af Kong Carl Johans Liv. 2. Poesier
                  paa Kong Carl Johans 80aarige Fødselsdag.
                  (Folkets Sang, Asylbørnenes Sang.)
-      3.            Scener fra Hytterne.
-      4.      1.      En Skjøges Levnet og Død. 2. Indiansk Høi-
                  modighed.
-      5 -- 6.            Carl Johan og Oskar. (Sørgebudskab.) 1. Mere
                  om Valders-Profeten Ole Sørflaten. 2. Guds
                  Ord om Drukkenskab. 3. En Drukkenbolts
                  Testamente. 4. Haab paa Herren!
-      7 -- 8.      1.      Scener fra Hytterne. 2. Om at lære sine Børn
                  selv at læse.
- 9 -- 10 -- 11.            Om Udvandring til Amerika. (Af Wolff.)
-      12.      1.      Den veneriske Smitte. 2. Midler, der ere an-
                  vendte til Fylderiers Indskrænkning og Ud-
                  ryddelse. 3. Om Ægteskab i en ung Alder.
d.IV,b.7,s.84   No.      13.      1.      Scener fra Hytterne. 1. Æselet som Huusdyr
                  i Norge. 3. En Fæstningsarbeiders Takkesang
                  til sine Sjælesørgere.
-      14.      1.      Tyrken. 2. Kast af hvor Bakken er for brat!
                  3. Menneskets Drivt til Glæde.
- 15 -- 16.      1.      Religionen og jordiske Sysler. 2. Huusmændene.
                  3. Norsk Karakteertræk. 4. Hans Jacobsens Ost.
-      17.      1.      Det ene Kaalfrø. 3. Sagn om Jerusalems Tem-
                  pel. 3. Barnemordersken. 4. Guldkorn.
-      18.      1.      Russisk Sagstol. 2. Ædle Handlinger af Fat-
                  tige. 3. Veirglasset. 4. To Raad for Livet.
-      19.      1.      Avling af Frugttræer, Gavntræer og Hegn-
                  buske. 2. Anmeldelse af Pastor Gislesens Lu-
                  thers Kathekismus. 3. Høstsang. 4. Fader
                  Rocco.
-      20.      1.      Det er for seent. 2. Hyttens Hygge. 3. Op-
                  dragelsen.
- 21 -- 22.            Nogle Ord om Opfostringsanstalter for den
                  fattige Klasses Børn. (Af Pastor Bjørn.)
- 23 -- 24.            1. Hvad skulle vi æde, hvad skulle vi drikke,
                  hvormed skulle vi klæde os? 2. Menneskelig-
                  hed paa Jagt. 3. Fællesboliger for Arbeids-
                  klassen. 4. Moderens Korstegn over Barnet.
  


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE