HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 7. BIND: 1844 - 1845
HAAB PAA HERREN!
Trykt i Avdeling I, bind 3, s. 165 -- 67.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE