Tematisk oversyn over balladane

Den nordiske balladekatalogen deler balladane inn i 6 hovudgrupper. Desse gruppene er vidare inndelt tematisk i undergrupper: