Tema "Død ved sjukdom, sjølvmord eller ulykke"


Lista viser alle titlane med "Død ved sjukdom, sjølvmord eller ulykke". Ho er alfabetisk sortert. Balladar med fleire moglege titlar er førte opp under alle titlane. Sjå TSB-nummeret for å finne slike "dublettar".

TITTELVARIANTARTSB-NUMMER
(Types of Scandinavian Ballads)
Alv ligg sjukliste over variantane (12)d284
Blakken som spende ihjel kong Erikliste over variantane (3)d296
Den sjuke bruraliste over variantane (5)d278
Grisilla døyr. Grisilla og Riddevalliste over variantane (13)d288
Herr Ole han tjenerliste over variantane (33)d280
Herr Strageliste over variantane (19)d279
Jeg lagde meg så sildeliste over variantane (33)d280
Jomfrua som lengtarliste over variantane (4)d297
Kong Erik og Blakkjenliste over variantane (3)d296
Målfrid døyrliste over variantane (2)d291
Mårstig og hans møyliste over variantane (19)d279
Møy vitjar sin sjuke festermannliste over variantane (12)d284
Ole Vellanliste over variantane (33)d280
Sveinen og den vene møyliste over variantane (1)d295
Varslande lindliste over variantane (4)d297
[Liti Kjerstis siste vilje]liste over variantane (1)d283