Troll- og kjempeballadar

Tema "Drap fører til hemn"


Lista viser alle titlane med "Drap fører til hemn". Ho er alfabetisk sortert. Balladar med fleire moglege titlar er førte opp under alle titlane. Sjå TSB-nummeret for å finne slike "dublettar".

TITTELVARIANTARTSB-NUMMER
(Types of Scandinavian Ballads)
Gåteneliste over variantane (42)e052
Hemnarsverdetliste over variantane (24)e048
Ivar Elisonliste over variantane (6)e042
Sigurd Sveinliste over variantane (114)e050
Svein Svaneliste over variantane (42)e052
Sven Vondvedliste over variantane (42)e052
Unge Herredag vinn over Gautlandskongenliste over variantane (22)e041