Balladar om det overnaturlege

Tema "Balladar om trolldom og magi"


Lista viser alle titlane med "Balladar om trolldom og magi". Ho er alfabetisk sortert. Balladar med fleire moglege titlar er førte opp under alle titlane. Sjå TSB-nummeret for å finne slike "dublettar".

TITTELVARIANTARTSB-NUMMER
(Types of Scandinavian Ballads)
Beiarblakkenliste over variantane (43)a039
Dei to søstreliste over variantane (103)a038
Den varande fuglenliste over variantane (9)a013
Den vise konaliste over variantane (16)a012
Havfruens spådomliste over variantane (16)a012
Horpaliste over variantane (103)a038
Jomfru i fuglehamliste over variantane (13)a016
Jomfrua Ingebjørgliste over variantane (13)a016
Kjempene på Dovrefjellliste over variantane (3)a046
Kona som ikkje kunne fødeliste over variantane (5)a040
Kongssonen av Norigslandliste over variantane (5)a033
Lindaliste over variantane (10)a030
Lindormenliste over variantane (5)a029
Liten Lavransliste over variantane (21)a024
Møy i ulvehamliste over variantane (9)a019
Møya i lindaliste over variantane (10)a030
Ramnen ber bodliste over variantane (21)a018
Ramnen som ber bodliste over variantane (26)a026
Ridder Stig kastar runer i missliste over variantane (14)a004
Rike Rodenigård og ørnaliste over variantane (16)a032
Rikeball og Gudbjørgliste over variantane (99)a041
Rosensfoleliste over variantane (12)a025
Svevnruneneliste over variantane (1)a011
Ungen Sveidalliste over variantane (25)a045
Valravnliste over variantane (4)a017
Varulvenliste over variantane (2)a020
Veneros og Ølbergliste over variantane (99)a041
Vinna møy med runerliste over variantane (1)a005