Troll- og kjempeballadar

Tema "Kjempa i kamp mot troll for ei jomfru"


Lista viser alle titlane med "Kjempa i kamp mot troll for ei jomfru". Ho er alfabetisk sortert. Balladar med fleire moglege titlar er førte opp under alle titlane. Sjå TSB-nummeret for å finne slike "dublettar".

TITTELVARIANTARTSB-NUMMER
(Types of Scandinavian Ballads)
Ormålen ungeliste over variantane (26)e132
Unge Råmundliste over variantane (53)e139