Skjemteviser

Tema "Forhold mellom kvinne og mann"


Lista viser alle titlane med "Forhold mellom kvinne og mann". Ho er alfabetisk sortert. Balladar med fleire moglege titlar er førte opp under alle titlane. Sjå TSB-nummeret for å finne slike "dublettar".

TITTELVARIANTARTSB-NUMMER
(Types of Scandinavian Ballads)
Bondegutenliste over variantane (26)f022
Bondens hustruliste over variantane (2)f040
Den farlege nattelega (Vagina dentata)liste over variantane (2)f015
Den vonde kjerringaliste over variantane (1)f030
Det står ein friar uti gardenliste over variantane (3)f005
Fantegutenliste over variantane (58)f026
Friaraneliste over variantane (3)f005
Fusentassliste over variantane (9)f008
Guten og jenta raka høyliste over variantane (1)f012
Hoffmannenliste over variantane (2)f040
Jenta som ville gifte segliste over variantane (9)f001
Kjerringa og hoffmannenliste over variantane (4)f009
Korleis vil du føde megliste over variantane (5)f007
Lagje og Joliste over variantane (27)f011
Møllardotteraliste over variantane (52)f017
Møya som gjekk til sveinenliste over variantane (2)f029
Sort-Iver og Lusseliste over variantane (2)f023
Svarte Sveinliste over variantane (2)f023
Ungersvein på tingetliste over variantane (2)f029
Valiknut (Snekkjelita)liste over variantane (8)f016
prestekona og prestenliste over variantane (2)f040