Skjemteviser

Tema "Kamp om makta i ekteskapet"


Lista viser alle titlane med "Kamp om makta i ekteskapet". Ho er alfabetisk sortert. Balladar med fleire moglege titlar er førte opp under alle titlane. Sjå TSB-nummeret for å finne slike "dublettar".

TITTELVARIANTARTSB-NUMMER
(Types of Scandinavian Ballads)