Tema "Novellistiske balladar"


Lista viser alle titlane med "Novellistiske balladar". Ho er alfabetisk sortert. Balladar med fleire moglege titlar er førte opp under alle titlane. Sjå TSB-nummeret for å finne slike "dublettar".

TITTELVARIANTARTSB-NUMMER
(Types of Scandinavian Ballads)
Bendik og Åroliljaliste over variantane (48)d432
Dansen hennar Liti Kjerstiliste over variantane (13)d416
Dei bortstolne kongsdøtreneliste over variantane (10)d435
Dei tri villkåriliste over variantane (8)d404
Den lauskjøpte møyaliste over variantane (7)d391
Fredrik den andre i Ditmarskenliste over variantane (1)d436
Funnebarnetliste over variantane (12)d434
Gullsmedens datterliste over variantane (1)d415
Hagbard og Signeliste over variantane (15)d430
Harpespelarenliste over variantane (6)d409
Herr Nikelusliste over variantane (12)d410
Herre Per og stolt Margitliste over variantane (12)d410
Inga Litimorliste over variantane (8)d405
Kjærleiksprøvaliste over variantane (12)d410
Knut Hjuringliste over variantane (6)d394
Kong Endelliste over variantane (13)d397
Kong Erik og Hugsljoliste over variantane (5)d400
Kong Kristian og hans dronningliste over variantane (8)d404
Kvernjenta som kvedliste over variantane (8)d405
Kvinnemordarenliste over variantane (28)d411
Liti Kjersti stalldrengliste over variantane (1)d396
Møya som drøymdeliste over variantane (13)d397
Paris og Elena i Trejeborgliste over variantane (7)d381
Peder Svinedrengliste over variantane (8)d395
Rullemann og Hilleborgliste over variantane (28)d411
Skippar og møyliste over variantane (75)d426
Solfager og ormekongenliste over variantane (6)d392
Svein Nordmannliste over variantane (28)d411
Terningspeletliste over variantane (23)d399
Unge Våkukallliste over variantane (12)d434
Valivanliste over variantane (75)d426
[Stolt Elselille]liste over variantane (3)d423
[Verner kommer af fangetårn]liste over variantane (2)d407