Troll- og kjempeballadar

Tema "Brura vert redda frå uønskt ekteskap"


Lista viser alle titlane med "Brura vert redda frå uønskt ekteskap". Ho er alfabetisk sortert. Balladar med fleire moglege titlar er førte opp under alle titlane. Sjå TSB-nummeret for å finne slike "dublettar".

TITTELVARIANTARTSB-NUMMER
(Types of Scandinavian Ballads)
Hermod illeliste over variantane (21)e085