Tema "Tilhøve mellom ektefolk"


Lista viser alle titlane med "Tilhøve mellom ektefolk". Ho er alfabetisk sortert. Balladar med fleire moglege titlar er førte opp under alle titlane. Sjå TSB-nummeret for å finne slike "dublettar".

TITTELVARIANTARTSB-NUMMER
(Types of Scandinavian Ballads)
Alibrand og Lindelinliste over variantane (13)d255
Arne og den utru brura hansliste over variantane (5)d236
Arne og liti Kjerstiliste over variantane (5)d236
Den forførte konaliste over variantane (9)d220
Den utru ektemannliste over variantane (4)d205
Ebbe Skammelsønliste over variantane (20)d251
Forsmådd bele hemner segliste over variantane (13)d255
Frilla set eld på brurehusliste over variantane (17)d245
Fru Mettelitiliste over variantane (9)d220
Kjerstis hevnliste over variantane (17)d245
Liti Kjersti og dronning Sofieliste over variantane (14)d232
Torkel Trundesøn (?) 1 gammal strofeliste over variantane (2)d201
Valdemar og Toveliste over variantane (4)d258