Skjemteviser

Tema "Val av partnar, frieri"


Lista viser alle titlane med "Val av partnar, frieri". Ho er alfabetisk sortert. Balladar med fleire moglege titlar er førte opp under alle titlane. Sjå TSB-nummeret for å finne slike "dublettar".

TITTELVARIANTARTSB-NUMMER
(Types of Scandinavian Ballads)
Det står ein friar uti gardenliste over variantane (3)f005
Friaraneliste over variantane (3)f005
Fusentassliste over variantane (9)f008
Jenta som ville gifte segliste over variantane (9)f001
Kjerringa og hoffmannenliste over variantane (4)f009
Korleis vil du føde megliste over variantane (5)f007
Lagje og Joliste over variantane (27)f011