Skjemteviser

Tema "Andre skjemteballadar"


Lista viser alle titlane med "Andre skjemteballadar". Ho er alfabetisk sortert. Balladar med fleire moglege titlar er førte opp under alle titlane. Sjå TSB-nummeret for å finne slike "dublettar".

TITTELVARIANTARTSB-NUMMER
(Types of Scandinavian Ballads)
Bonden og leigejentaliste over variantane (2)f072
Han Darallliste over variantane (26)f076
Han Laraliste over variantane (26)f076
Kjerringa til skrifteliste over variantane (8)f073
Lars skyttarliste over variantane (26)f076
Tjuvaneliste over variantane (12)f075