Troll- og kjempeballadar

Tema "Helten vert redda frå fare"


Lista viser alle titlane med "Helten vert redda frå fare". Ho er alfabetisk sortert. Balladar med fleire moglege titlar er førte opp under alle titlane. Sjå TSB-nummeret for å finne slike "dublettar".

TITTELVARIANTARTSB-NUMMER
(Types of Scandinavian Ballads)
Stolt Margit friar bror sinliste over variantane (10)e032
Syster frier brorliste over variantane (10)e032