Troll- og kjempeballadar

Tema "Kjærleik fører til kamp"


Lista viser alle titlane med "Kjærleik fører til kamp". Ho er alfabetisk sortert. Balladar med fleire moglege titlar er førte opp under alle titlane. Sjå TSB-nummeret for å finne slike "dublettar".

TITTELVARIANTARTSB-NUMMER
(Types of Scandinavian Ballads)
Bergeliten Bondesonliste over variantane (3)e077
Den farlege møyaliste over variantane (81)e064
Friarferdi til Gjøtlandliste over variantane (1)e072
Hermod illeliste over variantane (21)e085
Kvikisprakk Hermodsonliste over variantane (28)e082
Kvikjesprakkliste over variantane (28)e082
Storebror og Lillebrorliste over variantane (81)e064