Troll- og kjempeballadar

Tema "Jomfrua rømmer frå trollet"


Lista viser alle titlane med "Jomfrua rømmer frå trollet". Ho er alfabetisk sortert. Balladar med fleire moglege titlar er førte opp under alle titlane. Sjå TSB-nummeret for å finne slike "dublettar".

TITTELVARIANTARTSB-NUMMER
(Types of Scandinavian Ballads)
Jutulen belar til stolt Øliliste over variantane (18)e160
Jutulen og Stolt Øliliste over variantane (18)e160