Troll- og kjempeballadar

Tema "Kamp mellom friaren og jomfruas familie"


Lista viser alle titlane med "Kamp mellom friaren og jomfruas familie". Ho er alfabetisk sortert. Balladar med fleire moglege titlar er førte opp under alle titlane. Sjå TSB-nummeret for å finne slike "dublettar".

TITTELVARIANTARTSB-NUMMER
(Types of Scandinavian Ballads)
Bergeliten Bondesonliste over variantane (3)e077