Balladar om det overnaturlege

Tema "Andre former for trolldom"


Lista viser alle titlane med "Andre former for trolldom". Ho er alfabetisk sortert. Balladar med fleire moglege titlar er førte opp under alle titlane. Sjå TSB-nummeret for å finne slike "dublettar".

TITTELVARIANTARTSB-NUMMER
(Types of Scandinavian Ballads)
Beiarblakkenliste over variantane (43)a039
Dei to søstreliste over variantane (103)a038
Horpaliste over variantane (103)a038
Kjempene på Dovrefjellliste over variantane (3)a046
Kona som ikkje kunne fødeliste over variantane (5)a040
Rikeball og Gudbjørgliste over variantane (99)a041
Ungen Sveidalliste over variantane (25)a045
Veneros og Ølbergliste over variantane (99)a041