Skjemteviser

Tema "Dumme folk"


Lista viser alle titlane med "Dumme folk". Ho er alfabetisk sortert. Balladar med fleire moglege titlar er førte opp under alle titlane. Sjå TSB-nummeret for å finne slike "dublettar".

TITTELVARIANTARTSB-NUMMER
(Types of Scandinavian Ballads)
Nils botsmannliste over variantane (1)f045
Ola Bonsenliste over variantane (1)f045
Per spelmannliste over variantane (1)f045