Tema "Krig"


Lista viser alle titlane med "Krig". Ho er alfabetisk sortert. Balladar med fleire moglege titlar er førte opp under alle titlane. Sjå TSB-nummeret for å finne slike "dublettar".

TITTELVARIANTARTSB-NUMMER
(Types of Scandinavian Ballads)
Stig liten fellliste over variantane (8)d365