Skjemteviser

Tema "Drikking og slåssing"


Lista viser alle titlane med "Drikking og slåssing". Ho er alfabetisk sortert. Balladar med fleire moglege titlar er førte opp under alle titlane. Sjå TSB-nummeret for å finne slike "dublettar".

TITTELVARIANTARTSB-NUMMER
(Types of Scandinavian Ballads)
Han Mass og han Lasseliste over variantane (2)f054
Truls med bogenliste over variantane (1)f053