Tema "Mord "


Lista viser alle titlane med "Mord ". Ho er alfabetisk sortert. Balladar med fleire moglege titlar er førte opp under alle titlane. Sjå TSB-nummeret for å finne slike "dublettar".

TITTELVARIANTARTSB-NUMMER
(Types of Scandinavian Ballads)
Brodermordarenliste over variantane (1)d320
Dei snøgge svaraliste over variantane (31)d324
Dronninga gjev brur eiterliste over variantane (4)d326
Dronninga og Gjertrudliste over variantane (4)d326
Far og dotterliste over variantane (31)d324
Målfrid mi frueliste over variantane (31)d324
Palle Tykjeson vert drepen i dansenliste over variantane (4)d317
Svend i Rosengårdliste over variantane (1)d320